Via deze pagina informeren wij u omtrent de werkwijze van de marktplaats en geven wij antwoord op veel gestelde vragen.

 VraagAntwoord
1Waar kan ik mijn vragen naar toe mailen?Als je vraag niet bij de veelgestelde vragenstaat kun je je vraag stellen via het volgende emailadres inhuurdesk-planning.recruitment.hrm@politie.nl De volgende data worden gehanteerd voor het indienen van vragen met betrekking tot de inschrijving. Uiterste datum en tijd voor het indienen van vragen en/of melden van onduidelijkheden over deze Inschrijvingsleidraad* 13-02-2023, 12.00 uur Beantwoording vragen 17-02-2023
2Ik ben als trainingsacteur aangesloten bij een trainings- en acteursbureau, mag ik mij dan ook nog individueel inschrijven of moet het bureau mij inschrijven?  Iedere trainingsacteur die zelfstandig ondernemer is en voldoet aan de eisen, kan zich inschrijven. Dit kan zelfstandig of via een acteursbureau. Wanneer je als trainingsacteur bent aangesloten bij een bedrijf of bureau, zoals een acteursbureau, kan je je inschrijven via dit acteursbureau mits de inschrijving is voorzien van jouw handtekening.
3Moet ik mij aansluiten bij de intermediair of bij een acteursbureau?Nee, dat is niet nodig. Iedere acteur die zelfstandig ondernemer is en voldoet aan de eisen, kan zich inschrijven. Een hoofdaannemer (acteursbureau) kan acteurs die daar in dienst zijn, inschrijven.
4Krijg ik een contract met de politie?Dat ligt er aan. Iedere zelfstandige ondernemer, of deelnemer aan een samenwerkingsverband, krijgt een raamovereenkomst. Een acteur in dienst bij een hoofdaannemer geen contract met de politie.
5Ik ben wel freelancer maar geen Zzp’er en laat mij verlonen door een verloner (bijvoorbeeld Tentoo). Wat moet ik doen?      Een ‘verloner’ (bijvoorbeeld Tentoo) zal in dit geval de partij moeten zijn die zich aanmeldt als leverancier en op hun beurt jou als trainingsacteur aanmelden. De raamovereenkomst wordt aangegaan met de ‘verloner’ omdat de politie aan hen betaalt.
6Ik heb vorig jaar de inschrijving doorlopen, moet ik dat nu weer doen?Ja, dat is de bedoeling. De politie moet bij een nieuwe aanbesteding alle leveranciers gelijke kansen geven en kan daarbij geen onderscheid maken tussen trainingsacteurs die al voor de politie werken en die dat (nog) niet doen. Met de raamovereenkomst die nu voorligt verwachten we de komende vier jaar niet opnieuw te hoeven aanbesteden. Zodoende hoeft dit niet elk jaar herhaald te worden.
7Kan ik me ook inschrijven als ik in dienst ben bij de Politie?Nee het is binnen de politie niet toegestaan om naast het vaste dienstverband als zelfstandig ondernemer of via een hoofdaannemer werkzaamheden te verrichten.
8Met het invullen van de eigen verklaring moet ik akkoord gaan met alle voorwaarden. Kan ik er dan nog wel vragen over stellen?Ja, dat kan nog altijd ná toelating tot de poule en vóór aanmelding van (jezelf als) trainingsacteur.
9Kan ik als ik in de poule van de politie zit ook nog voor andere opdrachtgevers werken?Ja, het staat u vrij om voor meerdere opdrachtgevers te werken. Het annuleren van een geaccepteerde opdracht is echter niet toegestaan.
10Wat is het gemiddelde aantal uren dat men denkt in te huren per acteur?Uitgaande van een gemiddeld aantal uren per jaar, komt het gemiddelde aantal uren per trainingsacteur uit op circa 240 uur per jaar. De politie benadrukt dat dit een gemiddelde is en dat het per trainingsacteur zal verschillen.
11Hoef ik niet in te schrijven op een profiel?Nee, we maken nu aan de voorkant geen onderscheid meer in profielen, je schrijft je dus in voor alle profielen en in samenspraak met de politie bepalen we voor welke profielen je wordt ingezet. Hierbij is onder meer van belang op welke profielen je zelf wel of niet ingezet wil worden, welke kenmerken bij de opdracht horen en of je ingetraind bent op een casus.
12Hoe wordt bepaald in welke profiel (reguliere, gespecialiseerde, licht of zwaar fysieke Trainingsacteur) ik word ingezet?Dat bepaal je zelf in samenspraak met de Politie. Hierbij is onder meer van belang op welke profielen je zelf wel of niet ingezet wil worden, welke kenmerken bij de opdracht horen en of je ingetraind bent op een casus,
13Waar vinden de trainingen plaats?De trainingen vinden vooral plaats op de volgende locaties van de Politieacademie: Apeldoorn, Ossendrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Drachten en op de volgende politielocaties: Zuidlaren, Zwolle, Borne, Zutphen, Els, Alkmaar, Zaandijk, Hoofddorp, Amsterdam, Almere, Leusden, Den Haag, Alpen a/d Rijn, Dordrecht, Den Bosch, Sevenum, Kerkrade, Breda, Rotterdam en Den Dolder.
14Waarom geldt er een reiskostenvergoeding van € 0,19 cent terwijl deze per 1 januari 2023 wettelijk is vastgesteld op 21 cent?Wettelijk gezien is de onbelaste kilometervergoeding verhoogd naar € 0,21, maar het is geen verplichting voor een werkgever/opdrachtgever om dit te verhogen. Binnen de politie geldt nog een kilometervergoeding van € 0,19. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan berichten we de acteurs hierover
15Hoe is de politie verzekerd voor schade en ongevallen tijdens het werk?De politie gaat er van uit dat de trainingsacteur zich voldoende heeft verzekerd voor schade en/of ongevallen tijdens het werk op een politielocatie.  Een aansprakelijkheids-verzekering is een vereiste. 
16Is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zoals genoemd in artikel 10.2 van de raamovereenkomst verplicht om bij de politie als trainingsacteur ingezet te worden?Nee, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal niet verplicht gesteld worden om als trainingsacteur ingezet te worden. De raamovereenkomst zal hierop worden aangepast.