Welkom op de website van de Politie Inhuur Poules. Met behulp van deze site werft de Politie op een rechtmatige manier specifieke personele diensten waarbij de Politie wil kunnen putten uit een vaste poule van externe medewerkers. Voor deze diensten worden raamovereenkomsten afgesloten.

Dit betreffen diensten ten behoeve van het onderwijs, trainingen, toezicht, begeleiding en dergelijke.  Nadere opdrachten komen tot stand  met behulp van het (online) planningssysteem van de Politie.

Hoe werkt het?

Iedereen die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel kan zich inschrijven op deze site. Vervolgens kan er een verzoek tot toelating worden ingediend. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan er een aanbieding op een openstaande aanvraag worden gedaan. Indien er geïnteresseerden zijn die niet beschikken over een KvK-registratie, kunnen deze via een derde partij worden aangemeld. Na het (met goed gevolg) doorlopen van een nadere selectieprocedure wordt er een raamovereenkomst gesloten en worden de kandidaten opgenomen in de poule.