000018 Financial Controller / Teamleider

Bedrijf
IPNW marktplaats
Startdatum
15-10-2012
Verwachte einddatum
12-04-2013
Standplaats
Den Haag
Functieprofiel
De Politie Haaglanden is op zoek naar een Financial Controller / Teamleider. De taken zijn als volgt:

Coördinatie / Teamleiding:
– Dagelijkse leiding, sturing en coördinatie van de financiële medewerkers (circa 8 personen) binnen een complexe en reorganiserende instelling / organisatie.
– Toezicht houden op het voeren van de financiële administratie en overige werkzaamheden van de financiële medewerkers.
– Informant bij functioneringsgesprekken / beoordelingen.

Financieel beheer en administratie:
– Zorgdragen voor de financiële administratie bij bureaus in een meer complexe bedrijfsvoeringtechnische omgeving.
– Bevorderen van de doelmatigheid van het functioneren van de toegewezen bureaus.
– Samenstellen managementinformatie.
– Zorgdragen voor rapportage en verslaglegging.
– Verrichten van controles op gevolgde procedures en voorschriften.
– Fungeren als aanspreekpunt voor alle financiële onderwerpen.

Begrotingsverwerkzaamheden, budgetbewaking en advisering:
– Adviseren op financieel-economisch gebied.
– Adviseren over financiële aspecten van (voorgenomen) beleid.
– Stelt voor toegewezen bureaus, in overleg met de bureauleiding, de begrotingen en tussentijdse analyses op.
– Adviseren m.b.t. het toekennen van budgetten aan bureaus.
– Analyseren gegevens.
– Bewaken budgetten/kredieten.

Administratieve organisatie:
– Binnen de gestelde korpskaders uitwerken/nader specificeren van de administratieve organisatie.
– Verbeteren/optimaliseren administratieve organisatie en interne controle.

Start publicatie
12-09-2012
Vragen stellen tot (NVI)
14-09-2012 12:00
Beantwoording vragen
18-09-2012
Offertes indienen tot
21-09-2012 12:00
Beoordeling offertes (vanaf)
24-09-2012
Verwachte terugkoppelingsdatum
02-10-2012reageer direct