000025 Informatie Analist

Uitvrager
IPNW marktplaats
Startdatum
01-02-2013
Verwachte einddatum
30-04-2013
Standplaats
Amsterdam
Functieprofiel
Een groot deel van de werkplekhardware van de Eenheid Amsterdam is verouderd en wordt zodoende in 2013 vervangen. Hierdoor wordt de continuïteit, beschikbaarheid en tevredenheid van de gebruiker voldoende geborgd. In dit kader worden circa 400 werkstations / fat clients binnen de Eenheid Amsterdam (52 locaties) vervangen. Om de vervanging doelmatig te kunnen uitvoeren, is een gedegen inventarisatie van de functionaliteit op deze werkstations / fat clients benodigd. Voor het verrichten van deze inventarisatie zijn wij op zoek naar een Informatie Analist.

De taken zijn bij deze opdracht als volgt voor de Informatie Analist beschreven:

– is verantwoordelijk voor de realisatie van de inventarisatie van applicaties op circa 400 werkstations / fat clients;

– nagaan wat er aan functionaliteit nodig is op de circa 400 werkstations / fat client, welke zal worden uitgerust met het besturingssysteem Windows 7 software;

– de applicatieportfolio dient te worden afgestemd op de landelijke richtlijnen;

– gesprekken voeren met gebruikers en leidinggevenden binnen de Eenheid Amsterdam;

– het uitwerken van een gedegen inventarisatierapport;

– bevindingen rapporteren aan de Projectleider en de stuurgroep.

Start publicatie
31-12-201200:00
Start publicatie
04-01-201314:00
Start publicatie
07-01-201324:00
Start publicatie
09-01-201316:00
Start publicatie
09-01-201300:00
Start publicatie
11-01-201324:00reageer direct