000032 Procesbegeleider

Uitvrager
IPNW marktplaats
Startdatum
01-04-2013
Verwachte einddatum
15-05-2013
Standplaats
Alkmaar
Functieprofiel
In een gezamenlijk bouwproject van de politie, de Veiligheidsregio NHN en de GGD Hollands Noorden wordt toegewerkt naar realisatie van een gemeenschappelijke nieuwbouw in Alkmaar, waarbij de politie opdrachtgever is. Onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep is een projectteam belast met de uitvoering van het project. Het project zit in de pre-ontwerpfase, in aanloop naar de ontwerpfase wil de politie haar medewerkers (gebruikers) betrekken en vragen input te geven voor het ontwerp.

Deze gebruikers kunnen later in de bouwfase mogelijk opnieuw een toetsende rol vervullen, als klankbordgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging uit de uitvoerende-, de operationeel leidingevende – en tactisch leidinggevende laag van de organisatie.

Voor het voorbereiden en begeleiden van een inspirerende ontwerpsessie vragen wij een procesbegeleider. Tevens vragen wij een advies hoe de klankbordgroep in de volgende fasen van het nieuwbouwtraject kan worden ingezet.

De procesbegeleider stimuleert het denkproces in het toewerken naar een concept, dat als input kan dienen voor de architect. Bedrijfsprocessen zijn leidend bij de vertaling naar de inrichting en situering van de ruimtes.

De procesbegeleider ontwikkelt een programma voor (de) workshop(s) / interactieve sessie(s) om de medewerkers te activeren op creatieve wijze mee te denken over praktische en functionele zaken van de eigen kantoorindeling en -inrichting, en de beelden en sferen die zij daar bij aansprekend vinden. ‘Het Nieuwe Werken’ dient hierin als uitgangspunt gehanteerd te worden. Aspecten als cultuur, gedrag en leiderschap spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol.

Gedurende de sessie(s) dient het ‘out of the box’-denken gestimuleerd te worden en innovatie te worden meegenomen om te komen tot een juist huisvestingsconcept voor het primaire proces.

De procesbegeleider stemt voorafgaand aan de sessie(s) het programma, de werkwijze en de intenties af met de projectleider van de politie.

Vanwege de planning van de ontwerpfase is het van belang om op korte termijn de medewerkersparticipatie inhoud te geven en uit te voeren. Het eindproduct, als resultaat van de workshop(s) dient uiterlijk 15 mei aangeleverd te worden.

Start publicatie
08-03-201300:00
Start publicatie
12-03-201310:00
Start publicatie
13-03-201323:59
Start publicatie
15-03-201310:00
Start publicatie
15-03-201300:00
Start publicatie
20-03-201323:59reageer direct